26/12/2015

"Siberisse"


Seekord tuletan meelde väga ajaloolisi värsse, mida koolis pähe pidime õppima. Nimelt möödub täna 190 aastat dekabristide ülestõusust Peterburis Senati väljakul (26. /14./ detsembril 1825).

SIBERISSE
/Dekabristidele/
Aleksander Puškin

All kaevandeis, kus lasub öö,
Teis uhkelt loitku vastupanu,
Ei kao te murerikas töö,
Te igatsuste üllas janu.

Ning lootus, häda sõsar truu,
Toob sunnitöölegi veel sõõmu
Uut agarust ja elurõõmu -
Aeg saabub ammuoodatu.

Arm, sõprus, kiindumus, - kõik see
Ka läbi müüri leiab raja,
Nii kui mu liuglev laulukaja
Te juurde türmi leiab tee.

Kord vanglaist valguvad te väed
Täis vabaduse rõõmsat kihku
Ja väravas teil mõõga pihku
Taas vajutavad sõbrakäed.

Mul ei ole käepärast Puškini luuletusi eesti keeles ja ma ei mäleta, kes oli selle tõlke autor.

Puškin kirjutas selle luuletuse kas 1826. aasta detsembri lõpus või 1827. aasta jaanuari alguses ja saatis Siberisse dekabristidele Aleksandra Muravjovaga, kes sõitis Moskvast oma sunnitööle mõistetud mehe dekabrist Nikita Muravjovi juurde. Luuletus muutus väga populaarseks ja levis rahvasuus, kuid Puškini eluajal seda ei avaldatud ja ka selle autograaf ei ole säilinud. Luuletus ilmus alles 1856. a.

Во глубине сибирских руд…
(В Сибирь)
Александр Пушкин

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Pilt: Kunstnik Karl Kolmani joonistus Senati väljakul toimunud dekabristide ülestõusust. Väidetavalt on joonistus tehtud krahv Benckendorfi kabineti aknast avanenud vaate põhjal 25. /14,/ detsembril 1825. - Wikipedia.

Selle blogi 200. postitus.

No comments:

Post a Comment