06/10/2013

"Mäed ja inimesed"

M. Iljin
"Mäed ja inimesed. Jutustusi maailma ümberehitamisest"
RK "Teaduslik Kirjandus". Tartu, 1941.
Tõlkinud August Sang.
Illustreerinud N. Lapšin.

Raamat, mille kena köite kaanekujundusse olen kunagi ammu-ammu andnud oma loomingulise panuse, mis siin nüüd kõigile naeruks näha. Kujundamisel halastasin siiski kõigile sisulehekülgedele. Aga kuna raamatu autor hindas kõrgelt inimeste loomingulisust, siis ehk polekski ta mulle pahane.

Selle raamatu kohta on kirjanik ise ütelnud:
"Труд двигает горы, когда миллионы людей работают дружно, вместе, по единому плану. О такой работе миллионов я писал в своих книгах "Горы и люди" и "Рассказ о великом плане"." - "Töö liigutab mägesid, kui miljonid inimesed töötavad sõbralikult koos, ühtse plaani järgi. Sellisest miljonite tööst kirjutasin oma raamatutes "Mäed ja inimesed" ning "Jutustus suurest plaanist"."

Eesti keeles on "Mäed ja inimesed" ilmunud kaks korda, 1941. ja 1947. a.  Neist esimest (võib-olla ka teist) avas Maksim Gorki paatoslik eessõna, milles ta rõhutas, et "imeilus ja sirgjooneline on nende inimeste tee, kes seadsid endile ülesandeks maailma ümberkujundamise ja kes imeteldavalt alustasid seda suurt kangelaslikku ülemaailmset tööd."

Õnneks ei olnud omaaegne populaarteadusliku kirjanduse suurmeister M. Iljin ise nii suuresõnaline ja paatoslik. Tema eesmärk oli "jutustada sellest, kuidas meie maal inimesed ühe üldise plaani ja idee põhjal põlde, metsi ninga jõgesid ja ka iseendi elu ümber ehitavad". Nii on tema raamatutes "Jutustus suurest plaanist" ja "Mäed ja inimesed" juttu esimesest viisaastakust, akadeemikute N. Vavilovi ja T. Lõssenko töödest, riiki juhtinud Leninist ja Stalinist.

Praeguseks on paljud asjad ja ideed, millest Iljin kirjutas, ümber hinnatud, nende kahtlast väärtust ja halbust mõistetud, aga ajaloolisest vaatevinklist on "Mägesid ja inimesi" endiselt huvitav lugeda alates juba esimesest jutustusest "Kõrve ümberehitamine" kuni raamatu lõpuni välja.

"Mäed ja inimesed" sisaldab lisaks juba nimetatule veel jutustusi "Peremehe tulek", "Teravilja kodumaa", "Taimede loomine", "Elav maakaart", "Jõgede taltsutamine", "Kõnelus ilmast" ja "Mäed ja inimesed" - kõigis peidus nende aegade kuulus loosung: "Meie ei oota looduselt armuande, vaid võtame neid ise!" Aga selle kõrval, mis meile enam ei sobi, on tema hea sulega kirja pandud jutustustes ka palju õpetlikku, oskuslikku faktikasutust, põhjalikke selgitusi ning köitvat uljust, mida ka eesti keelde tõlkija hästi edasi andis. Niisugune elujõud Iljini raamatutes on seda imetlusväärsem, et nende kirjutaja ise põdes raskekujulist tuberkuloosi ja oli tihti haigevoodis.

* M. Iljini (10. jaan 1896 – 15. nov 1953) elulugu nüüd põhjalikumalt uurima hakates leidsin, et tegu on väga tuntud vene nõukogude lastekirjaniku Samuil Maršaki noorema venna Ilja Maršakiga, kes oli hariduse poolest keemik, aga hakkas eeskätt lastele kirjutama igasuguste asjade sünnilugusid. M. Iljin on tema kirjanikunimi.

Tema kirjutatud on "Päike laual" (1927), "Sada tuhat miksi" (1929),  "Jutustus suurest plaanist" (1930, Nõukogude Liidu esimesest viisaastakust), "Mäed ja inimesed" (1932, eelmise järg, e. k 1941 ja 1947), kultuuriloolised raamatud "Jutustusi asjadest" (1936, e. k 1947), "Kuidas inimesest sai hiiglane", "Lugusid sellest, mis meid ümbritseb" (e. k 1954, koos Jelena Segaliga) jpt.

"Я хотел бы, чтобы, читая эти книги, люди видели, как велик и прекрасен человеческий труд, как богата и многообразна культура, как много мысли и творчества в каждой вещи, сделанной человеческими руками.
Мне хотелось бы, чтобы люди научились удивляться не автомобилю, а человеку, который создал автомобиль, не самолету, а человеку, который создал самолет.  /- - -/

В первых моих книгах шла речь о маленьких и простых вещах: о лампе, о часах, о фарфоровой чашке, о зеркале. В последних книгах идет речь о целых континентах, о судьбах мира. И все-таки герой у меня всегда один и тот же: этот герой - человек-мастер, человек-творец. И тема одна и та же: эта тема - путь человека вперед, прогресс человечества..."

Tsitaadi tõlge:  "Tahaksin, et neid raamatuid lugedes näeksid inimesed, kui suur ja ilus on inimtöö, kui rikkalik ja mitmekülgne kultuur, kui palju mõtteid ja loomingut on igas inimkätega tehtud esemes. Ma tahaksin, et inimesed ei imestaks mitte auto üle, vaid selle loonud inimese üle, mitte lennuki üle, vaid selle loonud inimese üle. /- - -/ 

Minu esimestes raamatutes oli juttu väikestest lihtsatest asjadest: lambist, kellast, portselantassist, peeglist. Viimastes raamatutes kirjutan tervetest kontinentidest, maailma saatusest. Kuid minu kangelane on alati üks ja seesama - inimene-meister, inimene-looja. Ja teemagi on sama - inimese tee, inimkonna areng..."
M. Iljini mälestuslehekülg (vene keeles).

М. Ильин "Горы и люди",(1932).

No comments:

Post a Comment